(1)
Luburić Cvijanović, A. Осетљива равнотежа: о центру и маргини у постколонијалној књижевности. КИ 2022, 53, 255–272.