(1)
Đukić, M. Ka Proširenju Korpusa Kanonskih Tekstova Na Francuskom Jeziku. КИ 2022, 53, 293–311.