(1)
Gordić Petković, V.; Jakovljević, M. Тајне виртуелне реалности и дигиталног знања у Досијеу икс, Црном огледалу и Електричним сновима Филипа К. Дика: моћ, перцепција и докази. КИ 2022, 53, 397–412.