(1)
Mitrović, N. О једном неуспелом пројекту. КИ 2022, 53, 429–434.