(1)
Milosavljević Milić, S. Интертекстуални дијалог са Томасом Маном. КИ 2022, 53, 435–439.