(1)
Milikić, M. Какофонија лира Илира. КИ 2022, 53, 441–446.