(1)
Gavrilović, M. Мит у теоријским радовима Нортропа Фраја. КИ 2022, 53, 293–313.