(1)
Kuzmić, A. Светле слике Драгутина Илића. КИ 2020, 51, 299-313.