(1)
Baselica, G. Италијанска проза у Русији од краја 20. до почетка 21. века. КИ 2020, 51, 407-419.