(1)
Olah, K. Од књижевне херменеутике до филозофије диференције: Никола Милошевић. КИ 2023, 54, 61–80.