(1)
Đorđević, B. Интелектуалац у свом и нашем времену: Шта (нам) је био и шта (нам) је данас Владан Десница. КИ 2020, 51, 429-433.