(1)
Ostojić, J. Идеја југословенства у Босанској вили (1885–1914). КИ 2023, 54, 295–312.