(1)
Balžalorsky Antić, V. Женска поезија и стратегије спољашње дијалогичности. КИ 2020, 52, 31-51.