(1)
Yeh, T.-C. Политизација послератне драме Самјуела Бекета. КИ 2020, 52, 89–102.