(1)
Novaković, M. Примењена музика Зорана Ерића за Михизову драму Бановић Страхиња у режији Никите Миливојевића. КИ 2021, 52, 173–193.