(1)
Parezanović, K. Структура дечје поезије као основ за обраду метро-ритмичких мелодијских форми у настави солфеђа. КИ 2021, 52, 195–216.