(1)
Kocić Stanković, A. Представе о женама у књижевности и култури колонијалне Америке. КИ 2021, 52, 297–312.