(1)
Rakić, N.; Ognjanović, B. Приказ колонијалног освајања Африке у роману Олга Бернхарда Шлинка. КИ 2021, 52, 327–343.