VESELINOVIĆ, S. Абецеда Езре Паунда. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 171, p. 347–352, 22 jan. 2021.