ALIDINI, S. Последња песма о мени. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 171, p. 353–357, 22 jan. 2021.