PERIŠIĆ, I. Значај студије Негативан јунак као књижевнонаучног открића: Никола Милошевић и Карл Попер. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 171, p. 21–34, 22 jan. 2021.