SAMARDŽIJA, S. Пут до средишта смисла. Српске народне песме у тумачењима Веселина Чајкановића. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 174, p. 45–66, 26 jan. 2022.