PUTNIK, N. Разодевање „истинског човека“: филолошки осврт на антропологију Корнелија Агрипе. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 172, p. 69-85, 12 abr. 2021.