TEPARIĆ, S. Музичко-драмска синтеза музике и текста – карактеризација ликова у опери-ораторијуму Краљ Едип Игора Стравинског. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 172, p. 105-122, 12 abr. 2021.