VIRK, T. Јанчаров роман Те ноћи сам је видео и етика репрезентације. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 169, p. 31-51, 8 out. 2020.