PITULIĆ, V. Приповедачка проза Григорија Божовића у светлу традиције: значење прага, огњишта и земље. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 172, p. 223-236, 12 abr. 2021.