ŠMULJA, S. Страшни сањар из пакла: Хасан ибн Сабах у роману Аламут Владимира Бартола. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 172, p. 237-249, 13 abr. 2021.