MEDAN, M. Суматраизам српске поезије. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 172, p. 283-288, 13 abr. 2021.