KOPRIVICA, T. Шкриња за накит Јелене Марићевић Балаћ. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 172, p. 297-302, 13 abr. 2021.