SPECIFIED, N. A. Издања института за књижевност и уметност у 2020. години. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 172, p. 313–322, 13 abr. 2021.