RANČIĆ, D. Разговор о смислу као начин да се буде. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 173, p. 403–410, 20 set. 2021.