LOMA, A. Срби и вуци у истраживањима Веселина Чајкановића. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 174, p. 13–44, 26 jan. 2022.