POPOVIĆ NIKOLIĆ, D.; BOŽIĆ, S. Реч компартије у партизанској епској хроници. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 174, p. 207–229, 27 jan. 2022.