LAZIČIĆ, G. Како се калила постмодерна: Давид Албахари као уредник у часопису Књижевна реч. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 169, p. 167-190, 12 out. 2020.