DELIĆ, L. Лица смрти. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 174, p. 187–206, 27 jan. 2022.