LUBURIĆ CVIJANOVIĆ, A. Осетљива равнотежа: о центру и маргини у постколонијалној књижевности. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 174, p. 255–272, 27 jan. 2022.