KOVAČEVIĆ PETROVIĆ, B. Из периферије у канон: књижевна доминација аргентинске провинције. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 174, p. 273–291, 27 jan. 2022.