AKSENTIJEVIĆ, O. Симболичке представе смрти Европе у романима Вражји оток и Повратак Филипа Латиновића Мирослава Крлеже и Дневник о Чарнојевићу Милоша Црњанског. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 174, p. 341–363, 27 jan. 2022.