AJDAČIĆ, D. Компјутерска игра у киберфантастици: „Лавиринт смрти“ у два романа Сергеја Лукјaненка. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 169, p. 193-203, 12 out. 2020.