VLADIĆ JOVANOV, M. Филм Анђели у Америци и филмска читања Т. С. Елиотових песничких слика у Пустој земљи и Четири квартета. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 174, p. 379–395, 27 jan. 2022.