GORDIĆ PETKOVIĆ, V.; JAKOVLJEVIĆ, M. Тајне виртуелне реалности и дигиталног знања у Досијеу икс, Црном огледалу и Електричним сновима Филипа К. Дика: моћ, перцепција и докази. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 174, p. 397–412, 27 jan. 2022.