MITROVIĆ, N. О једном неуспелом пројекту. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 174, p. 429–434, 27 jan. 2022.