SPECIFIED, N. A. Обавештење о повлачењу рада. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 175, p. 474, 31 mar. 2022.