AĆAMOVIĆ, B. Кад је Хјуз срео Попу. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 167, p. 323–327, 1 jul. 2021.