OLAH, K. Од књижевне херменеутике до филозофије диференције: Никола Милошевић. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 177, p. 61–80, 31 jan. 2023.