ĐORĐEVIĆ, B. Интелектуалац у свом и нашем времену: Шта (нам) је био и шта (нам) је данас Владан Десница. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 169, p. 429-433, 22 out. 2020.