OSTOJIĆ, J. Идеја југословенства у Босанској вили (1885–1914). Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 177, p. 295–312, 31 jan. 2023.