YEH, T.-C. Политизација послератне драме Самјуела Бекета. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 170, p. 89–102, 28 out. 2020.