BOŽIĆ, S. Емпатијско-етички модел читања y настави књижевности. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 170, p. 295–318, 30 out. 2020.