MARIĆ, I. Никола Милошевић о Лаву Шестову. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 171, p. 35–52, 22 jan. 2021.